Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatkezelési nyilatkozat


Miért ismertetjük a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat?


A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat azért írtuk össze, hogy bemutassuk, mit teszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait biztonságban és titoktartás mellett kezeljük. A dokumentum célja tájékoztatást adni az általunk gyűjtött személyes adatokról, valamint arról, hogy miért gyűjtjük, hogyan használjuk fel, milyen forrásokból szerezzük be, milyen célból gyűjtjük és kinek adhatjuk át a személyes adatokat, valamint hogy hol találhat további tudnivalókat arról, hogy mely személyes adatait dolgozzuk fel, és hogyan gondoskodunk ezek biztonságáról.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem ért egyet a személyes adatai kezelésével vagy az adatvédelmi irányelvvel, akkor nem tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.

A személyes adatainak adatkezelője A munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos személyes adatok kezelője az Evolution Consulting Kft. (3531 Miskolc, Báthory I. u. 12., cégjegyzékszám: 05-09-014424).

Társaságunk informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen. A Kft. műszaki, informatikai, szervezési és szervezeten belüli intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának megőrzéséről, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok megfelelő védelmi szintjéről.

A Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen, valamint az Evolution Consulting Kft. a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő Társaságunk megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson.


Az adatkezelés célja

A Társaság munkaerő közvetítési tevékenységet végez. Adatbázisát két forrásból építi fel:

· a vele szerződéses viszonyban lévő álláskereső portálok adatbázisából, amely adatbázisban az érintett már hozzájárulását adta adatainak harmadik személy részére történő továbbításához

· a www.evolution-consulting.hu oldalon az „Állásajánlatok” fülre kattintva az érdeklődő kiválaszthatja a neki tetsző pozíciót. Az ezt követő regisztráció során a jelölt megadja a kért személyes adatokat, feltöltheti önéletrajzát. Adatait betöltheti a LinkedIn adatbázisból való átemeléssel.

A Társaság a CV-ket főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából eltárolja egy jelszóval védett, külön adatbázisban, melyhez csak a toborzási specialista munkatárs fér hozzá. A CV-t és az azon szereplő személyes adatokat a Társaság jelen nyilatkozat alapján és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeli. Erre vonatkozóan tájékoztatást küld Társaság, illetve a honlapon kihelyezett adatvédelmi tájékoztatóban található meg.

A személyes adatok harmadik személynek történő továbbítása csak az érintett hozzájárulásával lehetséges. Amikor állást keres, egy hirdetésre válaszol, saját profilt hoz létre weboldalunkon, önéletrajzát beküldi, vagy más módon lép kapcsolatba velünk álláslehetőséggel kapcsolatos tájékoztatásért (elektronikusan, munkaerő-toborzó űrlapon vagy telefonon stb.), Ön személyes adatokat juttat el hozzánk, melyeket az álláskeresés teljes időtartama alatt, illetve a szolgáltatásnyújtás során cégünk feldolgoz. Szolgáltatásaink kivétel nélkül az álláskeresési, munkaerő-toborzási és személyes fejlődési folyamathoz kapcsolódnak.


A kezelt adatok köre

· Regisztráció során kezelt személyes adatok

A honlapra kattintva az „Állásajánlatok” fülön regisztrálhat álláskeresésre. A regisztráció történhet a LinkedIn adatlapról történő adatok átemelésével vagy az alábbi személyes adatok megadásával:

· Vezetéknév, utónév

· Titulus

· Lakcím

· Állampolgárság

· Születés helye és ideje

· Telefonszám, e-mail-cím, skype cím

· Iskolai végzettség

· Nyelvtudás

· Munkatapasztalatok

· Pozícióval kapcsolatos információk


A regisztráció során önéletrajz is feltölthető, az ezzel kapcsolatos adatkezelést a következő pontban találja meg.


· Más adatbázisból letöltött személyes adatok kezelése


A Társaság más, vele szerződésben álló álláskereső portálok adatbázisából tölt le önéletrajzokat. Az adott adatbázisban az álláskereső már hozzájárulását adta adatainak letöltésére, továbbítására. Amennyiben a munkaerő-közvetítési folyamatos során az adott adatbázisból letöltött személyes adatok harmadik fél részére továbbításra kerülnek, minden esetben elkérjük az álláskereső hozzájárulását személyes adatainak továbbküldése előtt.

Az önéletrajzok tárolása során az abban megadott adatok közül az alábbiakat tartjuk nyilván (nem kimerítő jelleggel):

· Vezetéknév, utónév

· Titulus

· Lakcím

· Állampolgárság

· Születés helye és ideje

· Telefonszám, e-mail-cím, skype cím

· Iskolai végzettség

· Nyelvtudás

· Munkatapasztalatok

· Pozícióval kapcsolatos információk

· Fénykép (ha az önéletrajzához csatolja)

· A közösségi oldalakon létesített profiljaira mutató hivatkozás és azok tartalma

· Személyiségjegyek értékelése

· Bérigény megjelölése.

A személyes adatok kezelése elősegíti cégünk munkaerő-közvetítő tevékenységének ellátását és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásainak nyújtását, mely egyebek mellett kiterjed az Ön pályázatára történő válaszadásra és az Ön és a potenciális munkaadók közötti kapcsolattartásra a munkaerő-felvételi folyamat során. A begyűjtött személyes adatok segítségével a munkaerő-felvételi folyamatot még hatékonyabbá tehetjük a pályázók és ügyfelek számára - az Ön felkészültségének, tapasztalatának, képzettségének és aktuális vagy jövőbeli, az Ön érdeklődésének megfelelő  állásokra való alkalmasságának felmérése révén. Az értékelés során különös tekintettel azt vizsgáljuk, hogy Ön alkalmas-e a megpályázott állás betöltésére, valamint hogy a végzettsége, tapasztalata és nyelvtudása megfelel-e a hirdetésben támasztott követelményeknek, továbbá hogy a bérezés megfelel-e az Ön igényének.


Az adatkezelés jogalapja

Csak jogos indokkal dolgozzuk fel a személyes adatait. Ahol erről külön tájékoztatást nem adunk, ott az állásokra pályázók személyes adatait csak a kifejezett engedélyükkel, illetve a velünk kötött szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük. Ha megőrizzük személyes adatait, például jogvita miatt, akkor az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítése érdekében történik.

Az adattárolás határideje

Csak addig folytatjuk a személyes adatok kezelését, amíg az az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges, illetve amíg ön a regisztráció törlését nem kezdeményezi. A legyűjtött adatokat sikertelen munkaerő-közvetítés esetében 24 hónapig, sikeres munkaerő közvetítés esetén a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltak szerint, szintén 24 hónapig tároljuk.

Az adattárolás módja

Személyes adatait elektronikus formában és a hrMaster rendszerben tartjuk nyilván.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Önnek joga van tájékoztatást kérni az Önről tárolt személyes adatokról, valamint hozzáférni azokhoz. Önnek joga van továbbá a személyes adatok javítását vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását kérni. Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelésével szemben, valamint kérheti adatai áthelyezését. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy a törlésre, korlátozásra, tiltakozásra vagy áthelyezésre vonatkozó kérelmének nem minden esetben vagyunk köteles megfelelni. A fenti jogokból eredő jogi kötelezettségeinket és a fenti jogok alóli mentességeinket minden eset kapcsán megvizsgáljuk. Amennyiben Az Evolution Consulting Kft. adatkezelésével kapcsolatban észrevétele, kérdése merülne fel, kérjük, jelezze azt az info@evolution-consulting.hu e-mail címen.

Önnek joga van továbbá keresettel, panasszal vagy egyéb megkereséssel fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszáma: +36 (1) 391-1400 (ügyfélszolgálat); e-mail-címe: ugyfelszolgalat@naih.hu